วิธีแปลคิวบาเป็นเมตร🚩แปลจากคิวบาในตารางเมตร🚩คณิตศาสตร์

ผู้เขียน ชอบ!

วิธีแปลคิวบาเป็นเมตร

คิวบ์ในชีวิตประจำวันมักจะเรียกว่าปริมาณของห้องแสดงในลูกบาศก์เมตร (ลูกบาศก์เมตร) เมตรตามกฎแล้วเรียกว่าพื้นที่อพาร์ทเมนท์หรือบ้านที่แสดงเป็นตารางเมตร บางครั้งมิติของเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่จะวัดในลักษณะเดียวกันเช่นเดียวกับเครื่องใช้ในครัวเรือน ในการคำนวณอย่างถูกต้องว่าพื้นที่ใดที่จะใช้สิ่งที่ยุ่งยากคุณต้องแปลลูกบาศก์เป็นตารางเมตร

วิธีแปลคิวบาเป็นเมตร

การเรียนการสอน

เพื่อแปลคิวบาใน เมตร สี่เหลี่ยม

แบ่งปริมาตรของอพาร์ทเมนต์หรือห้องไปที่ความสูงของเพดาน ในเวลาเดียวกันปริมาณของที่อยู่อาศัยควรแสดงในลูกบาศก์เมตร (m³) และความสูงของเพดาน - เป็นเมตร ตัวอย่างเช่นปริมาณอพาร์ทเมนท์คือ 200 M³และความสูงเพดานคือ 2.5 เมตร จากนั้นพื้นที่ของมันจะเป็น: 200/2 = 80 เมตร (สแควร์)

หากความสูงของเพดานในห้องแยกไม่ตรง

(ซึ่งมักพบในบ้านในชนบทและกระท่อม) เพื่อถ่ายโอนลูกบาศก์

ถึงเมตรกำหนดพื้นที่ของแต่ละห้องแยกต่างหากและพับค่าที่ได้รับ ตัวอย่างเช่นกระท่อมประกอบด้วยสองชั้น ปริมาตรของห้องพักทุกห้องของชั้นหนึ่งคือ 300 m³ที่ความสูง 2.5 เมตรและห้องพักชั้นสองมีความสูง 2 เมตรและปริมาณ - 200 ก้อน ในกรณีนี้พื้นที่ทั้งหมดจะเป็น: 300 / 2.5 + 200/2 = 120 + 100 = 220 ตารางเมตร

เพื่อกำหนดจำนวนเท่าใด

ตารางเมตรจะใช้เวลาเช่นตู้เย็นเช่นเดียวกับในกรณีแรกแบ่งปริมาณความสูง อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันให้พิจารณาว่าในราคาที่เป็นอยู่ตามกฎแล้วปริมาณภายในของตู้เย็น (เครื่องซักผ้า) จะถูกระบุ ดังนั้นจำนวนเครื่องใช้ในครัวเรือนในทางปฏิบัติจะมากขึ้น นอกจากนี้ปริมาณการทำงานของเครื่องใช้ในครัวเรือนมักจะระบุในลิตรหรือสกรูลูกบาศก์ที่ต้องแปลเป็นลูกบาศก์เมตร

หากต้องการถ่ายโอนไปยังคิวบา (ลูกบาศก์เมตร) ของปริมาณที่ระบุในลิตรหรือเป็นสัดส่วนลูกบาศก์แบ่งจำนวนลิตร (ลูกบาศก์ decimamers) ต่อ 1,000 ดังนั้นตัวอย่างเช่น 200/1000 = 0.2 ลูกบาศก์น้ำที่พอดีใน 200- ลิตร กระบอก หากต้องการแปลเป็นลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เซนติเมตรแบ่งจำนวน Cubic Centimeters ต่อ 1000000

หากจำเป็นต้องแปลจากก้อนเป็นเมตรลูกบาศก์ของสถานที่ที่มีเพดานเอียง (ห้องใต้หลังคา, ระเบียง) ใช้ความสูงเฉลี่ยของห้องที่มีความสูง ในการคำนวณค่าเฉลี่ยพับความสูงของเพดานในผนังสูงและต่ำแล้วแบ่งจำนวนที่เกิดขึ้นครึ่งหนึ่ง

หากต้องการแปลเป็นเมตรปริมาณของวัสดุก่อสร้างใด ๆ เช่นบอร์ดตรวจสอบครั้งแรกซึ่งมีความจำเป็นต้องแปลเป็นสี่เหลี่ยมหรือแถว ในการถ่ายโอนก้อนของบอร์ดในตารางเมตรแบ่งจำนวนลูกบาศก์ด้วยความหนาของบอร์ดแสดงเป็นเมตร เมื่อถ่ายโอนลูกบาศก์เมตรของเครื่องเป็นเมตรแบ่งปริมาณของบอร์ดในความหนาของก้อนและความกว้างของคณะกรรมการวัดเป็นเมตร

คำแนะนำที่คล้ายกัน

 • Cubic เมตรแปลเป็นกิโลกรัมได้อย่างไร Cubic เมตรแปลเป็นกิโลกรัมได้อย่างไร
 • วิธีการแปลกิโลกรัมเป็นลูกบาศก์เมตร วิธีการแปลกิโลกรัมเป็นลูกบาศก์เมตร
 • วิธีการแปลมิลลิเมตรเป็นลูกบาศก์เมตร วิธีการแปลมิลลิเมตรเป็นลูกบาศก์เมตร
 • วิธีการแปลเป็นลูกบาศก์เมตร วิธีการแปลเป็นลูกบาศก์เมตร
 • วิธีแปลจากลิตรถึงเมตรในคิวบา วิธีแปลจากลิตรถึงเมตรในคิวบา
 • วิธีการกำหนดลูกบาศก์เมตร วิธีการกำหนดลูกบาศก์เมตร
 • วิธีการแปลจากตารางเมตรลูกบาศก์เมตร วิธีการแปลจากตารางเมตรลูกบาศก์เมตร
 • วิธีการแปล Secimeters ลูกบาศก์เป็นลูกบาศก์เมตร วิธีการแปล Secimeters ลูกบาศก์เป็นลูกบาศก์เมตร
 • วิธีการหาลูกบาศก์เมตร วิธีการหาลูกบาศก์เมตร
 • วิธีการคำนวณลูกบาศก์เมตร วิธีการคำนวณลูกบาศก์เมตร
 • วิธีแปล gkal ใน cube m วิธีแปล gkal ใน cube m
 • วิธีการแปลปริมาตรของมวล วิธีการแปลปริมาตรของมวล
 • วิธีแปลลูกบาศก์เมตรในลิตร วิธีแปลลูกบาศก์เมตรในลิตร
 • วิธีการแปลเป็นตารางเมตร วิธีการแปลเป็นตารางเมตร
 • วิธีการแปลกิโลกรัมเป็นเมตร วิธีการแปลกิโลกรัมเป็นเมตร
 • วิธีการแปลซม. ในลูกบาศก์ NS. วิธีการแปลซม. ในลูกบาศก์ NS.
 • วิธีการคำนวณท่อ วิธีการคำนวณท่อ
 • วิธีการคำนวณลูกบาศก์เมตร วิธีการคำนวณลูกบาศก์เมตร
 • วิธีการคำนวณมิเตอร์ในคิวบา วิธีการคำนวณมิเตอร์ในคิวบา
 • วิธีการแปลเซนติเมตรในก้อน วิธีการแปลเซนติเมตรในก้อน
 • วิธีการคำนวณน้ำหนักปริมาณ วิธีการคำนวณน้ำหนักปริมาณ
 • วิธีแปลเป็นทรายก้อนหนึ่งตัน วิธีแปลเป็นทรายก้อนหนึ่งตัน
 • วิธีแปลจาก kg ถึง m วิธีแปลจาก kg ถึง m
 • วิธีการแปล Cubic Centimeters ในลิตร วิธีการแปล Cubic Centimeters ในลิตร

ลูกบาศก์เมตร (ลูกบาศก์เมตร) - หน่วยปริมาณที่ได้รับในระบบสากลของหน่วย (SI) รวมถึงในระบบของหน่วยของ MKGSS และ MTS ลูกบาศก์เมตรเท่ากับปริมาณของลูกบาศก์ที่มีความยาวของแต่ละขอบเท่ากับ 1 เมตร

วิกิพีเดีย

มีลูกบาศก์

เครื่องคิดเลขนี้สามารถคำนวณจำนวนเครื่องวัดเมตรในปริมาณใด ๆ

การคำนวณสูตรของลูกบาศก์

v = a * in * ด้วย

a; ใน; c- ความยาวของคู่กรณี

วิธีการคำนวณลูก

ใครไม่ทราบว่าลูกบาศก์ไม่มีอะไรมากไปกว่าร่างกายหรือสารที่ครอบครองในอวกาศ โดยทั่วไปผู้คนเป็นเวลานานมีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปริมาณร่างกายเช่นอาหารที่เข้ามาในฉันมากแค่ไหนหรือหินนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ในถ้ำของฉัน

ในเกือบทุกประเทศและวัฒนธรรมมีวิธีการง่ายๆและตารางสำหรับการวัดการคบของทั้งสำหรับของเหลวและวัสดุจำนวนมาก

มาจัดการกับมันไม่สำคัญว่ามันจะเป็นทรายสำหรับการพูดนานน่าเบื่อหรือเป็นรูปธรรมสำหรับมูลนิธิอาจเป็นจำนวนบอร์ดเข้าไปในรถพ่วงรถของคุณในเรื่องนี้มันจะช่วยให้เรามีรูปทรงเรขาคณิตโดยเฉพาะ คิวบ์วัดเป็นลูกบาศก์เมตรและวันนี้เราจะดูสูตรของปริมาตรของสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ทำไมใช่เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดและสากลมากที่สุดสูตรนี้ค่อนข้างง่ายเราต้องคูณความยาวความสูงและความกว้าง มาดูกันอย่างชัดเจนว่ามันอาจดูในทางปฏิบัติได้อย่างไร

ตัวอย่างเช่นเรามีห้องอยู่กับคุณความยาวของมันคือ 5 เมตรความกว้าง 3 เมตรและคุณตัดสินใจที่จะทำให้ปูนปูนทรายที่มีความสูง 10 ซม. นั่นคือ 0.1 ม. ฟิลเลอร์หลักสำหรับ Sandy Cement Screed เป็นทรายดังนั้นเราต้องคำนวณลูกบาศก์ของเขาอย่างแน่นอน เราพิจารณาความยาว 5 ความกว้าง 3 ความสูงของการพูดนานน่าเบื่อในอนาคต 0.1 มันกลายเป็นครึ่งหนึ่งของลูกบาศก์เมตรตามลำดับเราต้องมีลูกบาศก์ครึ่งทรายกับคุณ นั่นเป็นวิธีการที่สิ่งนั้นเป็นเช่นนั้น ไม่มีอะไรยากทวีคูณและทวีคูณอีกครั้ง

Leave a Reply

Close